top of page

Lipos motsvarar!
1 cell = 3,7V
2 celler = 7,4V
3 celler = 11,1V
4 celler = 14,8V
5 celler = 18,5 V
6 celler = 22,2 V

 

Det finns en del skrivet om C-värdet.

 

10 C betyder att ett batteri kan leverera tio gånger kapaciteten momentant. 20 C att ett batteri kan leverera 20 gånger kacapiteten momentant.

 

Eftersom C-talet är direkt relaterat till batteriets kapacitet kan man alltså inte säga att högre C-tal alltid är bättre. Ett par exempel:

* 3 000 mAh 10 C kan ge 30 A

* 3 000 mAh 30 C kan ge 90 A

Där är högre C att föredra, men följande är det bättre eftersom det kan ge mer ström:

* 6 000 mAh 20 C kan ge 120 A

 

Celler med högre kapacitet har vanligen lite lägre C-tal, men kan alltså ändå lämna ifrån sig starkare strömmar.

 

Liknande gäller vid val av laddström:

* 3 000 mAh 1 C kan laddas med maximalt 3 A

* 3 000 mAh 2 C kan laddas med maximalt 6 A

 

Avslutnings är det viktigt att komma ihåg att såväl C-tal som kapacitet är marknadsföringsknep, så lite fusk förekommer säkert,

särskilt hos mindre nogräknade tillverkare.

bottom of page